صفحه اصلی <
عارضه یابی <
مدیریت ریسک <
امکان سنجی <
مدیریت ارتباط با مشتری <
تحلیل مالی و اقتصادی <
تماس با ما <
درباره ما <
سوابق اجرایی <
دعوت به همکاری <
سهامداران <
 


Risk
Management  مدیریت ریسک

 
 

مدیریت ریسک یکی از نه حوزه مدیریتی پروژه بر طبق استانداردهای مدیریت پروژه آمریکا PMBOKو استاندارد  مدیریت پروژه اروپا  PRINCE 2 می باشد. در حقیقت مدیریت ریسک موجب افزایش فرصتها و کاهش تهدیدهای پیش روی سازمان ها می گردد. با استفاده از مدیریت ریسک و برنامه ریزی ریسک، مدیریت سازمان می تواند درک صحیح و شفافی از محیط کسب و کار خود داشته باشد. مدیریت ریسک در سازمان موجب کاهش  موارد نامطلوب از قبیل تاخیرات، ضایعات، کیفیت نامطلوب محصول و ... غیره می شود. امروزه از تکنیکهای مختلفی برای ارزیابی ریسک استفاده می شود از جمله:FMEA , HAZOP  و آنالیز درصد خطا. همچنین نرم افزارهای مختلفی که برای پیش بینی ریسک استفاده می شود، عبارتنداز:   @Risk  و PertMaster.


مهندسین مشاور شرکت آتی سازان تحلیل پرداز با در اختیار داشتن گروهی از کارشناسان مجرب و داشتن انواع نرم افزارهای روز دنیا قادر به ارزیابی و مدیریت ریسک در تمامی سازمانها و نهادها و پروژه ها می باشند